+48 74 842 33 32 sekretariat@epekoks.com.pl

WYDZIAŁ ENERGETYCZNY

BADANIA I POMIARY ELEKTRYCZNE

BADANIA I POMIARY ELEKTRYCZNE

Wykonujemy pomiary odbiorcze i okresowe w zakresie:

  • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej samoczynnego wyłączenia zasilania izolacji stanowiska separacji elektrycznej
  • pomiary rezystancji izolacji obwodów odbiorczych jedno i trójfazowych linii kablowych zasilających i sterowniczych
  • badanie wyłączników różnicowoprądowych
  • pomiary urządzeń napędowych
  • pomiary urządzeń spawalniczych
  • pomiary urządzeń dźwigowych
  • pomiary elektronarzędzi ręcznych
  • badanie pełne instalacji odgromowych
  • pomiary natężenie oświetlenia

 

Pomiary elektryczne dokonujemy we wszystkich układach sieci TN,TT,IT w instalacjach jedno i trójfazowych. Z przeprowadzonych badań wykonujemy kompletną dokumentację.

 

KONTAKT

Zakład Usług Energetycznych "epeKoks" Sp. z o.o.
58-305 Wałbrzych, ul. Karkonoska 9
tel.: +48 74 842 33 32
fax: +48 74 848 65 26 wew. 27
e-mail: sekretariat@epekoks.com.pl

NA SKRÓTY

 

» Firma

» Przetargi

» Kontakt

© Copyright 2017 Zakład Usług Energetycznych “epeKoks” Sp. z o.o .