+48 74 842 33 32 sekretariat@epekoks.com.pl

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu

KONTAKT

Zakład Usług Energetycznych
„epeKoks” Sp. z o.o.
KONTO BANKOWE
ul. Karkonoska 9,
58-305 Wałbrzych
PKO BP BP.A. O/Wałbrzych 03 1020 5095 0000 5502 0061 4156
BZ WBK S.A. 06 1090 2271 0000 0005 8400 1280

Telefon: + 48/ 74 842 33 32
Fax: + 48/ 74 848 65 26 wew. 27
e-mail: sekretariat@epekoks.com.pl
Organ rejestrowy:

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy
NIP: 8862693850
REGON: 891453970
KRS: 0000148487
kapitał zakładowy: 5 070 000 PLN,
kapitał zakładowy wpłacony: 5 070 000 PLN

ZARZĄD

StanowiskoImię i nazwisko Telefon
Prezes ZarząduRoman Etel+ 48/ 74 842 33 32

PION PREZESA ZARZĄDU

StanowiskoImię i nazwiskoTelefon
Biuro ZarząduSylwia Mikła+ 48/ 74 842 33 32
Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
Wynagrodzeń i Ubezpieczeń
Małgorzata Strukiel+ 48/ 74 842 33 32
Starszy Inspektor BHPBeata Niklaszewska+ 48/ 74 842 33 32
Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001Adam Marciniak+ 48/ 74 888 07 56
Inspektor Ochrony DanychSebastian Zajączkowski+ 48/ 74 888 07 50
Informatyk, Administrator Systemu InformatycznegoMariusz Kawa - Kolewski+ 48/ 74 842 33 32

PION EKONOMICZNY

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon
Dyrektor FinansowyWioletta Michalkiewicz+ 48/ 74 842 33 32
Główny KsięgowyKrystyna Zommer+ 48/ 74 842 33 32
Z-ca Głównego Księgowego Małgorzata Mowlik – Chowańska + 48/ 74 842 33 32
Dział Zaopatrzenia - Wydziału Mechanicznego
Jan Rutecki+ 48/ 74 848 65 26
Dział Zaopatrzenia - Wydziału EnergetycznegoAdam Marciniak+ 48/ 74 888 07 56
Dział Zaopatrzenia - Wydziału TransportuMarcin Kunowski+ 48/ 74 888 07 56
MagazynBeata Frankowska+ 48/ 74 888 07 42

PION TECHNICZNY

StanowiskoImię i nazwiskoTelefon
Dyrektor ds. Technicznych i Rozwoju Dariusz Kołdon+ 48/ 74 842 33 32
Wydział Mechaniczny
Kierownik ds. TechnicznychMarek Nowacki+ 48/ 74 888 07 43
Z-ca Kierownika ds. Technicznych / oddział PiecosortowniStanisław Hyba+ 48/ 74 888 07 41
Z-ca Kierownika ds. Technicznych / oddział Węglowni i WęglopochodnychMateusz Parys+ 48/ 74 888 07 41
Wydział Energetyczny
Kierownik Utrzymania Ruchu Wydziału EnergetycznegoRyszard Wojciechowski+ 48/ 74 848 65 47
Z-ca Kierownika Wydziału EnergetycznegoSebastian Zajączkowski+ 48/ 74 888 07 50
Wydział Transportu
Kierownik Wydziału TransportuKrzysztof Michalkiewicz+ 48/ 74 888 06 91

KONTAKT

Zakład Usług Energetycznych "epeKoks" Sp. z o.o.
58-305 Wałbrzych, ul. Karkonoska 9
tel.: +48 74 842 33 32
fax: +48 74 848 65 26 wew. 27
e-mail: sekretariat@epekoks.com.pl

NA SKRÓTY

 

» Firma

» Przetargi

» Kontakt

© Copyright 2017 Zakład Usług Energetycznych “epeKoks” Sp. z o.o .