+48 74 842 33 32 sekretariat@epekoks.com.pl

SYSTEM ZARZĄDZANIA

Certyfikowany System Zarządzania Jakością

SYSTEM ZARZĄDZANIA

Zakład Usług Energetycznych „epeKoks” Sp. z o.o. funkcjonuje w oparciu o wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Jakością w zakresie usług remontowych, obsługi, konserwacji, montażu, prac kontrolno – pomiarowych urządzeń, instalacji, sieci energetycznych i ciągów technologicznych.

Wdrożony i certyfikowany System Zarządzenia Jakością potwierdza spełnienie przez Spółkę wymagań określonych normą: PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie Systemu Zarządzania Jakością (pierwsza certyfikacja 2014 r.)

Ustanowiona przez Prezesa Zarządu Spółki Polityka Systemu Zarządzania jest podstawowym narzędziem w osiąganiu założonych celów biznesowych, strategicznych i operacyjnych dotyczących jakości.

Ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością w Spółce realizowane jest poprzez następujące działania:

  • okresowe przeglądy systemu zarządzania
  • audyty wewnętrzne i zewnętrzne
  • działania korygujące i zapobiegawcze
  • aktualizacje polityki systemu zarządzania jakością.

KONTAKT

Zakład Usług Energetycznych "epeKoks" Sp. z o.o.
58-305 Wałbrzych, ul. Karkonoska 9
tel.: +48 74 842 33 32
fax: +48 74 848 65 26 wew. 27
e-mail: sekretariat@epekoks.com.pl

NA SKRÓTY

 

» Firma

» Przetargi

» Kontakt

© Copyright 2017 Zakład Usług Energetycznych “epeKoks” Sp. z o.o .