+48 74 842 33 32 sekretariat@epekoks.com.pl

ZAKRES USŁUG

DOZÓR I EKSPLOATACJA

DOZÓR I EKSPLOATACJA

Posiadamy uprawnienia w zakresie:

– utrzymania ruchu instalacji sieci i urządzeń elektrycznych średniego i niskiego napięcia

– całodobowej obsługi, konserwacji, bieżących napraw, prac kontrolno pomiarowych instalacji sieci i urządzeń energetycznych zużywające ciepło, paliwa stałe i płynne oraz przetwarzające i przesyłające ciepło, tj.:

 • kotłów parowych i wodnych wraz ze stacjami uzdatniania wody
 • sieci i instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi
 • turbin parowych
 • przemysłowych urządzeń odbiorczych pary i gorącej wody
 • pomp, ssaw, wentylatorów i dmuchaw
 • sprężarek oraz instalacji sprężonego powietrza
 • pieców przemysłowych
 • aparatury kontrolno pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych powyżej.

– całodobowej obsługi, konserwacji, bieżących napraw, prac kontrolno pomiarowych sieci, urządzeń i instalacji gazowych, służących do wytwarzania, przetwarzania, przesyłana i magazynowania, zużywające paliwa gazowe w szczególności:

 • urządzeń, instalacji i przybory gazowe o ciśnieniu do 5 kPA
 • urządzeń, instalacji i przybory gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPA
 • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych wraz z kotłami
 • aparatury kontrolno pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych powyżej.

KONTAKT

Zakład Usług Energetycznych "epeKoks" Sp. z o.o.
58-305 Wałbrzych, ul. Karkonoska 9
tel.: +48 74 842 33 32
fax: +48 74 848 65 26 wew. 27
e-mail: sekretariat@epekoks.com.pl

NA SKRÓTY

 

» Firma

» Przetargi

» Kontakt

© Copyright 2017 Zakład Usług Energetycznych “epeKoks” Sp. z o.o .