+48 74 842 33 32 sekretariat@epekoks.com.pl

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży energetycznej i mechanicznej.

Posiadamy niezbędne uprawnienia energetyczne w zakresie E i D, uprawnienia spawalnicze, uprawnienia UDT.

Zakład Usług Energetycznych „epeKoks” Sp. z o.o. jest Spółką prawa handlowego, powstałą w 2002 roku w wyniku wydzielenia ze struktur Zakładów Koksowniczych „Wałbrzych” S.A.

Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000148487. Spółce nadano numer statystyczny REGON 891453970 oraz NIP 8862693850. Siedzibą Spółki jest miasto Wałbrzych.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest utrzymanie ruchu obiektów, maszyn, urządzeń i instalacji technologicznych, socjalnych i administracyjnych w Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych „Victoria” S.A. Poszerzając zakres świadczonych usług przez Spółkę w 2015 roku utworzono Brygadę Remontową świadczącą usługi z zakresu remontu i budowy konstrukcji stalowych.

ZARZĄD

Waldemar Wal

Prezes Zarządu

RADA NADZORCZA

Joanna Frondziak – Kowalska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Jarosław Bereźnicki

Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Suduł

Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Doroszkiewicz

Członek Rady Nadzorczej

Waldemar Wal

Członek Rady Nadzorczej

NASZA FIRMA

KONTAKT

Zakład Usług Energetycznych "epeKoks" Sp. z o.o.
58-305 Wałbrzych, ul. Karkonoska 9
tel.: +48 74 842 33 32
fax: +48 74 848 65 26 wew. 27
e-mail: sekretariat@epekoks.com.pl

NA SKRÓTY

 

» Firma

» Przetargi

» Kontakt

© Copyright 2017 Zakład Usług Energetycznych “epeKoks” Sp. z o.o .

                                              Projekt i wykonanie NET PARTNER
                                              Zasady i warunki korzystania z witryny internetowej