+48 74 842 33 32 sekretariat@epekoks.com.pl

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży energetycznej i mechanicznej.

Posiadamy niezbędne uprawnienia energetyczne w zakresie E i D, uprawnienia spawalnicze, uprawnienia UDT.

Zakład Usług Energetycznych „epeKoks” Sp. z o.o. jest Spółką prawa handlowego, powstałą w 2002 roku w wyniku wydzielenia ze struktur Zakładów Koksowniczych „Wałbrzych” S.A.

Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000148487. Spółce nadano numer statystyczny REGON 891453970 oraz NIP 886-26-93-850. Siedzibą Spółki jest miasto Wałbrzych.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest utrzymanie ruchu obiektów, maszyn, urządzeń i instalacji technologicznych, socjalnych i administracyjnych w Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych „Victoria” S.A. Poszerzając zakres świadczonych usług przez Spółkę w 2015 roku utworzono Brygadę Remontową świadczącą usługi z zakresu remontu i budowy konstrukcji stalowych.

ZARZĄD

Tadeusz Zygmunt

Prezes Zarządu

RADA NADZORCZA

Joanna Frondziak – Kowalska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Jakub Chełstowski

Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Donata Wajda

Sekretarz Rady Nadzorczej

NASZA FIRMA

KONTAKT

Zakład Usług Energetycznych "epeKoks" Sp. z o.o.
58-305 Wałbrzych, ul. Karkonoska 9
tel.: +48 74 842 33 32
fax: +48 74 848 65 26 wew. 27
e-mail: sekretariat@epekoks.com.pl

NA SKRÓTY

» Firma

» Przetargi

» Kontakt

© Copyright 2017 Zakład Usług Energetycznych “epeKoks” Sp. z o.o .

                                              Projekt i wykonanie NET PARTNER
                                              Zasady i warunki korzystania z witryny internetowej